voedselsoevereiniteit forum

Het NYÉLÉNI – EUROPE MOVEMENT FOR FOOD SOVEREIGNTY 2016 werd gehouden in Cluj Napoca, Roemenië. Tijdens dit vijfdaagse forum voor voedselsoevereiniteit, maakte we een korte impressie van de Nederlandse Delegatie op het forum.

Nyéléni Europe verenigt boeren, vissers, herders, inheemse volkeren, consumenten, NGO’s, vakbonden, milieu-, ontwikkelings-, onderzoeks- en rechtvaardigheids-/solidariteits-/ mensenrechtenorganisaties, maatschappelijke voedselbewegingen en anderen. Het doel is om bestaande voedselsoevereiniteit initiatieven uit te bouwen en ons werk op lokaal, nationaal, regionaal en mondiaal niveau te versterken.

De focus van het forum voor voedselsoevereiniteit:
1. Veranderen van de manier waarop voedsel wordt geproduceerd en geconsumeerd.
2. Veranderen hoe voedsel wordt gedistribueerd.
3. Het (her)waarderen van werk en verbeteren van de sociale omstandigheden in voedsel en landbouwsystemen.
4. Terugeisen van het recht op toegang tot natuurlijke hulpbronnen en gemeenschappelijke gronden (commons).
5. Veranderen van overheidsbeleid met betrekking tot ons voedsel en landbouwsysteem.

Deze film richt zich slechts op de Nederlandse Delegatie.  De volgende organisaties waren vertegenwoordigd:
Camiel Donicie – FIAN Netherlands
Daniel Gomez – Transnational Institute
Jildou Friso – Future Farmers
Marc Buiter – Food Forests Netherlands
Diana Quiroz ILEIA – Centre for Learning on Sustainable Agriculture
Marije van der Kruk – Friends of the Earth Netherlands
Elske Hageraats – Peasant Foundation
Piet van Ijzendoorn – Dutch farmer, founder of the organic farm ‘De Zonnehoeve’
Wilbrord Braakman – Bulb grower
Jessica Duncan – Assistant Professor, Wageningen University
Cornelie Quist – International Collective in Support of Fish Workers
Alberto Serra – PhD student, Wageningen University
Harmen Riphagen – Platform Earth-Farmer-Consumer
Guus Geurts – Platform Earth-Farmer-Consumer
Hanny van Geel – European Coordination Via Campesina
Stijn Hilgers – Shepherd
Jonny Beirne – ASEED
Sylvia Kay Transnational Institute

voedselsoevereiniteit
Marktkraampjes met culturele producten uit de streek

Voedselsoevereiniteit is een term die in 1996 voor het eerst werd gebruikt door een organisatie La Via Campesina tijdens een wereld voedsel congres. De term voedselsoevereiniteit duidt op het recht van boeren en andere kleine lokale landbouwers om op een duurzame manier grond te bebouwen.

Deze internationale en regionale bijeenkomsten hebben eraan bijgedragen dat steeds meer mensen betrokken zijn bij de hervorming van het dominante voedsel- en landbouwsysteem en zich verzetten tegen het agro-industriële productie- en consumptiemodel. Samen bouwen zij in Europa en wereldwijd aan de Food Sovereignty Movement.